Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten. Daarom hebben wij een afzonderlijk privacy beleid vastgesteld, dat een integraal onderdeel is van de Algemene Voorwaarden van R&D Media. U erkent dat wij in verband met uw aankoop en het gebruik van onze websites, hierna te noemen “de websites”, “persoonlijke gegevens”, “financiële gegevens” of “demografische en gebruiksgegevens” (zoals hierna gedefinieerd, gezamenlijk te noemen”de Gegevens”) kunnen verzamelen en bewerken. Door een product van ons te kopen, gebruik te maken van onze diensten en/of gebruik te maken van de websites stemt u in met dit privacy beleid en de Algemene Voorwaarden. Indien u hiermee niet kunt instemmen, dient u geen producten van ons aan te schaffen en/of geen gebruik te maken van onze diensten en/of websites.

Wijzigingen van het privacy beleid
Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid en de Algemene Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, uitbreiden of beperken. Aangezien alle wijzigingen op deze pagina’s zullen worden doorgevoerd, raden wij u aan deze pagina’s regelmatig door te lezen.

De informatie die wij verzamelen
Wij verzamelen en verwerken “persoonsgegevens” (gegevens die worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst , zoals uw volledige naam, (post)adres, telefoonnummer en uw e-mail adres), of “demografische en gebruiksgegevens” (informatie die u verstrekt, of die wij verzamelen, die persoonlijk noch financieel van aard is maar noodzakelijk is voor een goede werking van en de betaling voor onze producten en diensten zoals de data van aanvang, het einde en de duur van uw overeenkomst). Zulke informatie verzameld door ons mag worden bewaard en verwerkt in het land waar wij of de met ons in een groep verbonden ondernemingen voorzieningen hebben getroffen. Door een product te kopen van ons, gebruik te maken van onze diensten en/of gebruik te maken van onze websites stemt u in met een grensoverschrijdende uitwisseling van uw Gegevens.

Hoe wij uw Gegevens gebruiken
Wij zullen persoonsgegevens gebruiken voor onze klantenservice, het uitvoeren van de overeenkomst en ten behoeve van het aanbieden van diensten. Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om uw vragen te beantwoorden, uw transacties te verwerken en, indien u heeft aangegeven hier prijs op te stellen, voor het verzenden van aanbiedingen, verbeteringen en ter promotie van onze producten en diensten. Uw Gegevens kunnen wij eveneens voor reclame en direct marketing doeleinden van ons zelf of van derden gebruiken.
Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over onze diensten en producten,waarvan wij menen dat u daarin geïnteresseerd bent of – indien u heeft aangegeven hier prijs op te stellen – voor andere doeleinden die van tijd tot tijd uiteengezet worden. Wij mogen ook uw persoonsgegevens gebruiken om met u in contact te komen over het gebruik van onze websites en/of diensten en producten of wijzigingen in ons privacy beleid en de Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden die betrekking hebben op onze relatie met u. Voorts mogen wij de Gegevens gebruiken ter verbetering van onze content en navigatie op onze websites of voor andere interne doeleinden. Indien u hebt aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van aanbiedingen van onszelf en van derden behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens met andere zakelijke partners te delen die contact met u willen opnemen met betrekking tot hun producten en diensten en die u wellicht de gelegenheid willen bieden om deze producten en diensten aan te schaffen.

In het geval dat u zich op een later moment bedenkt en niet meer op de hoogte gehouden wil worden van aanbiedingen van onszelf en van derden, kunt u een e-mail sturen naar het adres [[email protected]]. Wij willen u er graag op wijzen dat verwijderingen van uw persoonsgegevens of wijzigingen in uw voorkeur niet direct van kracht zullen zijn, omdat wij enige tijd nodig hebben om dit te verwerken.
Wij gebruiken niet-tot een natuurlijke persoon herleidbare gegevens voor interne doeleinden en om ons te helpen bij het aanbieden van onze producten en diensten. Daarnaast voor de interactie met bezoekers van onze websites. Wij behouden ons ook het recht voor om niet-tot een natuurlijke persoon herleidbare gegevens te individualiseren en onze diensten aan te passen voor u en u doelgerichte advertenties gebaseerd op ‘keyword searches’ te sturen. Ook mogen wij de Gegevens die wij verzamelen van derden of algemeen beschikbare gegevens combineren met uw Gegevens.
Wij mogen door ons ingehuurde derde partijen gebruiken om ons te helpen om de transactie te bewerkstelligen, zoals de autorisatie van uw transacties en wij mogen deze gegevens delen met deze partijen voor gelimiteerde doeleinden. Indien wij worden verkocht aan -of fuseren met- een ander bedrijf of failliet worden verklaard, zullen sommige of alle over u verzamelde gegevens worden doorgegeven aan een derde partij. Ten slotte mogen wij uw Gegevens aan bepaalde partijen verstrekken wanneer de wet dit vereist of wanneer op deze wijze de veiligheid van ons of gebruikers van de diensten en producten en van de websites wordt gewaarborgd.

Cookies
Om uw ervaringen met de websites te bevorderen, kunnen wij gebruik maken van “cookies” op de websites. Cookies zijn bestanden die wij overbrengen naar de hard drive van uw computer via onze Web browser om onze systemen in staat te stellen uw browser te herkennen en om uw computer van bepaalde kenmerken te voorzien. Cookies alleen kunnen ons niets vertellen over uw e-mail adres of andere persoonsgegevens, tenzij u ervoor kiest om ons te voorzien van deze gegevens, bijvoorbeeld door middel van het registreren via de websites. Echter, indien u eenmaal klant van ons bent en u ons via onze websites voorziet van persoonsgegevens, zullen deze gegevens worden gelinkt aan de data die bewaard zijn in de cookie. Wij gebruiken derhalve cookies om uw gebruik van de websites te ondersteunen en ter verbetering van de content en producten en diensten op onze websites. Zo kunnen wij bijvoorbeeld cookies gebruiken om het bezoek aan onze websites te personificeren (bijvoorbeeld om u te herkennen wanneer u terugkeert op onze websites). U kunt uw browserinstellingen wijzigen waardoor cookies van ons of andere websiteaanbieders zullen worden geweigerd. Raadpleeg de “Help” afdeling van uw browser voor meer informatie. Echter, wij wijzen u erop dat sommige pagina’s van onze websites alleen toegankelijk zijn met behulp van cookies of soortgelijke bestanden en u dient zich er van bewust te zijn dat het blokkeren van cookies of soortgelijke bestanden kan voorkomen dat u toegang heeft tot sommige van onze content of diensten.

18 jaar of ouder
Het kan voorkomen dat wij zonder hiervan op de hoogte te zijn persoonsgegevens hebben verzameld van gebruikers die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Deze gegevens zullen zodra dit blijkt worden verwijderd.

Links
De websites kunnen links bevatten naar andere websites. Wij hebben geen controle over zulke websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid daarvan of voor de content, advertenties, producten of ander materiaal dat is opgeslagen op deze websites. R&D Media kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden, direct of indirect, voor enige schade of verlies ten gevolge van of toegebracht door een andere gebruiker met betrekking tot het vorenstaande. Uw toegang tot en gebruik van de gelinke websites, inclusief de hierop aanwezige content, is geheel voor uw eigen risico.

Veiligheid
De bescherming van uw gegevens is van groot belang voor ons. Wij gebruiken de beste industriële technologie om de veiligheid van uw informatie te waarborgen. Helaas kan er geen 100% zekerheid worden geboden dat de dataoverdracht via het Internet en via het mobiele communicatie netwerk veilig is. Het gevolg hiervan is, hoewel wij er alles aan zullen doen om uw informatie te beschermen, dat wij niet kunnen garanderen dat de informatie die u verzendt via ons volledig is beveiligd.

Toegang tot uw informatie
R&D Media geeft u de gelegenheid om uw persoonlijke informatie die u aan ons heeft aangeleverd te herzien of te verwijderen of uw voorkeuren te wijzigen door middel van het zenden van een e-mail aan het adres [email protected], waarin u aangeeft of u uw gegevens wilt laten verwijderen uit onze database, of u een opt-out van communicatie van ons wenst of als u een opt-out wenst van de communicatie van derde partijen. De verwijdering van gegevens of de opt-out van ontvangst van communicatie van ons of derde partijen zullen ervoor zorgen dat de data alleen verwijderd zullen worden uit onze database met als doel het stopzetten van toekomstige communicatie van ons en van deze derde partijen. Deze verwijderingen hebben geen betrekking op de informatie die reeds is verzameld en die wellicht al is gedeeld met derde partijen, op een wijze zoals beschreven in dit privacy beleid. Wij adviseren u om direct contact op te nemen met deze derde partijen voor de verwijdering van persoonlijke gegevens die zij wellicht gebruiken om met u in contact te komen.

Contact
U kunt contact met ons opnemen via email over alle vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons privacy beleid. Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast in Juni 2010. Ons e-mailadres vindt u in de Actievoorwaarden.