Promotionele Voorwaarden

1. Deze Promotionele voorwaarden zijn van toepassing op Djugo georganiseerd door R&D Media B.V. (hierna: R&D Media) en zijn partners, gevestigd aan het Max Euweplein 32, 1017 MB Amsterdam, Nederland.

2. De promoties zijn ter promotie van Djugo en zijn gericht op natuurlijke personen, 18 jaar of ouder, die zich tijdens de promotieperiode inschrijven.

3. De Promotionele voorwaarden en Algemene Voorwaarden van R&D Media zijn van toepassing op iedere eindgebruiker en bindend voor iedere eindgebruiker die meedoet aan een promotie. Door deel te nemen aan een van onze promoties gaat de eindgebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden en de onderstaande Promotionele Voorwaarden.

4. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van R&D Media (inclusief dochterondernemingen) alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende promoties (waaronder begrepen adverteerders of producenten)

5. Per promotie zal vermeld worden in welke periode aan de promotie kan worden deelgenomen. Deze informatie kunt u aan het einde van de pagina terug vinden. De deelnemer met de hoogste score is de winnaar. De winnaar wordt bepaald door de snelheid bij het beantwoorden van de vragen gecombineerd met het totaal aantal correct beantwoorde vragen. Wanneer er aan het einde van de promotie deelnemers zijn met gelijke score zal er worden gekeken naar het minste aantal foute antwoorden. Wanneer er hierna nog steeds deelnemers zijn met een gelijke score zal vervolgens naar de betreffende deelnemers een benaderings vraag worden gestuurd. De persoon die het dichtst in de buurt komt van het juiste antwoord en voldoet aan de hier vermelde promotievoorwaarden is de winnaar van de prijs. Binnen 7 dagen na de trekking zal er per e-mail en / of telefonisch contact opgenomen worden met de winnaar. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

6. De winaarselectie wordt gesupervised door een officieel erkende notaris.

7. De vereisten voor het weggeven van de prijs zijn dat er minimaal 100 deelnemers hebben meegedaan aan de campagne en dat de deelnemer minimaal 5000 punten heeft behaald.

8. Alle verzend-, koeriers- of bankkosten zijn voor rekening van de winnaar. Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 454 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. R&D Media zal zorgdragen voor het (doen) inhouden van de kansspelbelasting op de prijs en de aangifte hiervan.

9. Alle gewonnen prijzen zullen binnen 21 dagen worden afgeleverd op het adres van de eindgebruiker. De eindgebruiker moet R&D Media hiervoor een geldig adres verstrekken. In geval van een geldprijs wordt deze bijgeschreven op een aangegeven rekeningnummer dat wordt verstrekt door de winnaar.

10. R&D Media is niet verantwoordelijk voor enigze zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

11. De organisator van de promoties behoudt het recht om de promotionele prijs te wijzigen in een andere promotionele prijs van minimaal de gelijke waarde indien een promotie minder dan 50 deelnemers kent op het moment dat het termijn van de promotie verlopen is.

12. Wanneer producten niet meer leverbaar of voorradig zijn, behoudt R&D Media zich het recht voor om als alternatief een geldbedrag aan te bieden of elk van de prijzen geheel of gedeeltelijk te vervangen. Als de prijzen vervangen worden door een geldbedrag, dan zal de prijs van dezelfde of een hogere waarde zijn. De prijs moet geaccepteerd worden zoals aangeboden en is niet overdraagbaar of opdeelbaar.

13. De winnaar geeft toestemming voor het gebruik van zijn voornaam, woonplaats en foto op de websites van R&D Media en zijn partners voor promotionele doeleinden.

14. Deze promotievoorwaarden (inclusief de Algemene Voorwaarden) kunnen te allen tijde door R&D Media aangepast of gewijzigd worden. Wij adviseren daarom de promotievoorwaarden en Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

15. Campagnes die dezelfde prijs aanbieden kunnen qua design in verschillende variaties door middel van landingpages worden geadverteerd (kleur/look and feel).

16. Dezelfde campagne met dezelfde prijs kan worden geadverteerd via het internet op verschillende terminals zoalscomputer, mobiele telefoon, tablet, enz.

17. R&D Media en zijn partners behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de promotievoorwaarden te wijzingen dan wel de promotie te beƫindigen, te onderbreken of te wijziging, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen. De inhoud van de promotievoorwaarden en Algemene voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie.

18. R&D Media Europe B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34233120. BTW nr. 817968B040. Gelieve alle correspondentie aangaande de Contentdiensten of deze promotievoorwaarden te zenden aan R&D Media Europe B.V., Postbus 15748, 1001 NE Amsterdam, e-mailadres [email protected] of telefonisch te melden op: 78480318 (lokaal tarief).