Produkty i Nagrody

SUPERPRIZE (zakończenie promocj 2 czerwca 2012 o godzinie 23:59)
FASHION VOUCHER (zakończenie promocj 2 czerwca 2012 o godzinie 23:59)
BRANDED VOUCHER (zakończenie promocj 2 czerwca2012 o godzinie 23:59)
ELECTRONIC VOUCHER (zakończenie promocj 2 czerwca o 2012 o godzinie 23:59)
ENTERTAINMENT PACKS (zakończenie promocj 2 czerwca 2012 o godzinie 23:59)
HOME APPLIANCE VOUCHER (zakończenie promocj 2 czerwca2012 o godzinie 23:59)
TRAVEL VOUCHER (zakończenie promocj 2 czerwca 2012 o godzinie 23:59)
FACEBOOK GAMING VOUCHER (zakończenie promocj 2 czerwca 2012 o godzinie 23:59)
PHONE VOUCHER (zakończenie promocj 2 czerwca 2012 o godzinie 23:59)
TABLET VOUCHER (zakończenie promocj 2 czerwca 2012 o godzinie 23:59)
APPLE IPHONE (zakończenie promocj 2 czerwca 2012 o godzinie 23:59)
APPLE IPAD (zakończenie promocj 2 czerwca 2012 o godzinie 23:59)
VOCHER (zakończenie promocj 2 czerwca 2012 o godzinie 23:59)

DJUGO zastrzega sobie prawo do oferowania gotówki jako ekwiwalentu zastępującego całą nagrodę lub jej część. Kwota środków pieniężnych zastępujących nagrodę będzie równa bądź większa od jej wartości. Nagroda musi zostać przyjęta w formie oferowanej , prawo do niej nie może przejść na rzecz osob trzecich i nie może ona zostać podzielona.